Tin mới
Họ tên Phan Bùi Thọ
Năm sinh 1955
Chức vụ Nghỉ hưu
Giới tính Nam
Email Tptlumocnik97@gmail.com
Địa chỉ P401 E5 Thanh Xuân Bắc , Thanh Xuân , Hà Nội
Cơ quan công tác Công ty công nghệ địa vật lý
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 01255665468
Công tác Học nghề
Năm bắt đầu 1974
Năm kết thúc 1988
Tại cơ quan / trường Skoda
Thuộc thành phố Plzen
Chuyên ngành Cơ khí
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Plzen
Đã có thẻ hội viên
Chưa có