Tin mới
Họ tên Đỗ Xuân Trường
Năm sinh
Chức vụ ???
Giới tính Nam
Email truong0203@yahoo.com
Địa chỉ ???
Cơ quan công tác ???
Địa chỉ cơ quan ???
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động +420 602 146 042
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường Ústí nad Labem
Thuộc thành phố Ústí nad Labem
Chuyên ngành Kinh doanh
Thuộc chi hội
Thông tin thêm Đề nghị bạn bổ sung đầy đủ các dữ liệu khác. Xin cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có