Tin mới
Họ tên Tran Dinh Khang
Năm sinh
Chức vụ Giám đốc
Giới tính Nam
Email t.d.khang@hn.vnn.vn
Địa chỉ Nhà E44, Khu đô thị mới Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Cơ quan công tác Công ty thiết bị và phát triển chất lượng EVD
Địa chỉ cơ quan 10 Lê Quý Đôn, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 04 39714980
Điện thoại nhà 04 36412101
Di động 0913225579
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1980
Năm kết thúc 1986
Tại cơ quan / trường VSCHT
Thuộc thành phố PARDUBICE
Chuyên ngành Hóa cao phân tử
Thuộc chi hội
Thông tin thêm Thành viên ban liên lạc trường hoá PARDUBICE
Đã có thẻ hội viên
Chưa có