Tin mới
Họ tên Đỗ Việt Hùng
Năm sinh 1980
Chức vụ Giám đốc
Giới tính Nam
Email hungdoviet@yahoo.com
Địa chỉ 42 Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội
Cơ quan công tác BOO Co., Ltd
Địa chỉ cơ quan 19A Đặng Trần Côn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 04 66629717
Điện thoại nhà 04 36412101
Di động 0973581323
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1991
Năm kết thúc 2009
Tại cơ quan / trường Gymnazium
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Câu lạc bộ Bohemia
Đã có thẻ hội viên
Chưa có