Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Tặng
Năm sinh
Chức vụ CEO
Giới tính Nam
Email nguyenvtang@yahoo.com.vn
Địa chỉ 18/7 Nguyễn Hiến Lê, Tân Bình, TP. HCM
Cơ quan công tác Cty CP Thủy điện An Khê
Địa chỉ cơ quan 539 Lạc Long Quân, Qui Nhơn
Điện thoại cơ quan 056 2470122
Điện thoại nhà 083 8496 832
Di động 0903 837 439; 0963 5
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1981
Năm kết thúc 1987
Tại cơ quan / trường VSB
Thuộc thành phố OSTRAVA
Chuyên ngành Năng lượng
Thuộc chi hội
Thông tin thêm Ban liên lạc trường VSB
Đã có thẻ hội viên
Chưa có