Tin mới
Họ tên Trương Văn Tú
Năm sinh
Chức vụ Giảng viên đại học
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Linh Đàm, Định Công, HN
Cơ quan công tác Trường ĐH KTQD, Hà Nội
Địa chỉ cơ quan Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0903206278
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1971
Năm kết thúc 1977
Tại cơ quan / trường UK Praha
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Toán
Thuộc chi hội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có