Tin mới
Họ tên Nguyễn Minh Hồng
Năm sinh 0000
Chức vụ Chủ tịch - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Giới tính Nam
Email nmhong@mic.gov.vn
Địa chỉ 18 Nguyễn Du - Hà Nội
Cơ quan công tác Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan 18 Nguyễn Du - Hà Nội
Điện thoại cơ quan 38225359
Điện thoại nhà
Di động 0903412062
Công tác Nghiên cứu sinh
Năm bắt đầu 1985
Năm kết thúc 1988
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có