Tin mới
Họ tên Nguyễn Minh Hồng
Năm sinh 0000
Chức vụ Phó Chủ tịch thường trực - Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Giới tính Nam
Email nmhong58@gmail.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0903412062
Công tác Nghiên cứu sinh
Năm bắt đầu 1985
Năm kết thúc 1988
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có