Tin mới
Họ tên Trịnh Việt Dũng
Năm sinh 0000
Chức vụ Phó Chủ tịch
Giới tính Nam
Email tamvietcz@gmail.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác Giám đốc Cty CP CN cao Hitechshin - UV BTV Hội người VN tại CH Séc.
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0913230989
Công tác Nghiên cứu sinh
Năm bắt đầu 1988
Năm kết thúc 1991
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có