Tin mới
Họ tên Lê Quốc Thịnh
Năm sinh 0000
Chức vụ Nguyên Ủy viên BTV
Giới tính Nam
Email thinhlq59@yahoo.com
Địa chỉ Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka,Nhật Bản.
Cơ quan công tác Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka,Nhật Bản.
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0913067170
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có