Tin mới
Họ tên Nguyễn Trường Sinh
Năm sinh 0000
Chức vụ Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký
Giới tính Nam
Email q14040@yahoo.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0913201560
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có