Tin mới
Họ tên Nguyễn Mạnh Long
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên BTV - Phó Tổng thư ký
Giới tính Nam
Email longvufo@yahoo.com
Địa chỉ 105 A Quán Thánh,Hà Nội.
Cơ quan công tác Ban Châu Âu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Địa chỉ cơ quan 105 A Quán Thánh,Hà Nội.
Điện thoại cơ quan 0804-4136 (CQ),8432756 (Fax)
Điện thoại nhà
Di động 0913099097
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 2008
Năm kết thúc 2009
Tại cơ quan / trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Thuộc thành phố Hà Nội
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có