Tin mới
Họ tên Trần Minh Hiền
Năm sinh 1951
Chức vụ Phó Chủ tịch
Giới tính Nam
Email hientm2703@yahoo.com
Địa chỉ Số 57 Lê Quý Đôn (trong Viện Y học lao động và môi trường),Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ quan công tác Nguyên Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ Séc, ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội (nay là Đại học Tổng hợp Hà Nội).
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38212957
Di động 0903245891
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường UK
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Vật lý chất rắn
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có