Tin mới
Họ tên Trần Xuân Thuận
Năm sinh 0000
Chức vụ Nguyên Ủy viên BTV
Giới tính Nam
Email thuan@cse-tech.net
Địa chỉ 2A, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN
Cơ quan công tác Giám đốc Công ty CSE
Địa chỉ cơ quan 2A, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN
Điện thoại cơ quan 04 37914958
Điện thoại nhà
Di động 0903407479
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1969
Năm kết thúc 1976
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Điện kỹ thuật
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có