Tin mới
Họ tên Bùi Thanh Tùng
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên BTV, PCT Thường trực Hội Hữu nghị Việt-Séc TP Hải Phòng.
Giới tính Nam
Email tungbt@hn.vnn.vn
Địa chỉ HĐND Thành phố Hải Phòng
Cơ quan công tác Ủy viên Thường trực HĐND thành phố
Địa chỉ cơ quan HĐND Thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0913310977
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hải Phòng
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có