Tin mới
Họ tên Nguyễn Đức Ái
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email Duc_ai2008@yahoo.com
Địa chỉ 1B Yersin, Hai Bà Trưng, HN
Cơ quan công tác Phiên dịch tiếng Séc.
Địa chỉ cơ quan 1B Yersin, Hai Bà Trưng, HN
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 04 38212957
Di động 0913526776
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1967
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường UK
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Tổng hợp lý
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có