Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Lê
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email lenguyen.vn@vnn.vn; vietduc@fpt.vn
Địa chỉ 308 Trần Khát Chân, Hà Nội.
Cơ quan công tác Giám đốc Công ty thương mại Việt Đức
Địa chỉ cơ quan 308 Trần Khát Chân, Hà Nội.
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0903409423
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có