Tin mới
Họ tên Lê Quyết Thắng
Năm sinh 0000
Chức vụ nguyên Ủy viên BTK
Giới tính Nam
Email lqtonline@gmail.com
Địa chỉ Phòng 1504 Chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.
Cơ quan công tác Công ty HITECHSHIN
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0903427270
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có