Tin mới
Họ tên Ngô Hồng Chuyên
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên - Phó Chủ tịch Hội HN Việt-Séc TP Hồ Chí Minh.
Giới tính Nam
Email hoavienbia@gmail.com
Địa chỉ 1A Tăng Bạt Hổ, Hà Nội;28bis Mạc Đỉnh Chi.TP Hồ Chí Minh.
Cơ quan công tác Lãnh sự danh dự Séc tại TPHCM
Địa chỉ cơ quan 1A Tăng Bạt Hổ, Hà Nội;28bis Mạc Đỉnh Chi.TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0903802188
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có