Tin mới
Họ tên Chu Văn Dân
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email chuvandan@volny.cz
Địa chỉ Chi nhánh Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam tại CH Séc.
Cơ quan công tác Tổng giám đốc Chi nhánh Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam tại CH Séc.
Địa chỉ cơ quan Chi nhánh Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam tại CH Séc.
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0042-0602524700
Công tác Khác
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có