Tin mới
Họ tên Trần Văn Đang
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email dang.tran@email.cz
Địa chỉ Danly Hotel, 22-24 Đào Tấn, HN
Cơ quan công tác CT HĐQT kiêm TGD TT TM Asia Dragon Bazar, Cheb-CH Séc.
Địa chỉ cơ quan Danly Hotel, 22-24 Đào Tấn, HN
Điện thoại cơ quan 0917372698
Điện thoại nhà
Di động 0912724756
Công tác Khác
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm PCT Hội người VN tại CH Séc; PCT Hội DN VN tại CH Séc
Đã có thẻ hội viên
Đã có