Tin mới
Họ tên Nguyễn Thị Thu Hiền
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên Ban Thư ký
Giới tính Nam
Email thuhien71@yahoo.com
Địa chỉ 1194 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Cơ quan công tác Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bênh viện Giao thông vận tải Trung ương
Địa chỉ cơ quan Ngõ 1194, Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại cơ quan 37669855
Điện thoại nhà
Di động 0985108155
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có