Tin mới
Họ tên Hồ Hải Long
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email hohailong@seznam.cz
Địa chỉ 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
Cơ quan công tác nguyên Tổng biên tập Báo Đối ngoại Vietnam Economic News
Địa chỉ cơ quan 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 37151825
Điện thoại nhà
Di động 0914162358
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có