Tin mới
Họ tên Phạm Trung Sản
Năm sinh 0000
Chức vụ Hội Việt-Séc Nha Trang.
Giới tính Nam
Email phamtrungsan@yahoo.com
Địa chỉ 2 Hùng Vương,TP Nha Trang.
Cơ quan công tác Phó Giám đốc Viện nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ cơ quan 2 Hùng Vương,TP Nha Trang.
Điện thoại cơ quan 058.521446
Điện thoại nhà
Di động 0905143606
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có