Tin mới
Họ tên Trương Mạnh Sơn
Năm sinh 0000
Chức vụ nguyên Ủy viên BCH
Giới tính Nam
Email manhsontr02@yahoo.com
Địa chỉ 74 Phan Đình Phùng, Hà Nội.
Cơ quan công tác Bí thư Đảng uỷ ngoài nước
Địa chỉ cơ quan 74 Phan Đình Phùng, Hà Nội.
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0983369019
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có