Tin mới
Họ tên Hoàng Đình Thắng
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email hnvn@seznam.cz; hothavina@seznam.cz
Địa chỉ Libušská 319, 142 00 - Praha 4,CH Séc.
Cơ quan công tác Ủy viên Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc
Địa chỉ cơ quan Libušská 319, 142 00 - Praha 4,CH Séc.
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động (+420) 602 457006
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có