Tin mới
Họ tên Quản Thắng
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email quang.thang@yahoo.com.vn
Địa chỉ 2A Ngõ 28 Xuân Diệu - Hà Nội
Cơ quan công tác Nguyên phó TGĐ Toyota Việt Nam
Địa chỉ cơ quan 2A Ngõ 28 Xuân Diệu - Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 37198558
Di động 0913253458
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố BRNO
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có