Tin mới
Họ tên Lê Tòng
Năm sinh 1945
Chức vụ nguyên Ủy viên BCH
Giới tính Nam
Email letongdkh@yahoo.com.vn
Địa chỉ Số 1,ngõ 189/82 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy,Hà Nội.
Cơ quan công tác Nguyên Giảng viên ĐH GTVT
Địa chỉ cơ quan Số 1,ngõ 189/82 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy,Hà Nội.
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 35584700
Di động 01698008140
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1977
Năm kết thúc 1981
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Điện tự động
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có