Tin mới
Họ tên Đào Quang Trịnh
Năm sinh 0000
Chức vụ Lãnh sự danh dự CH Séc tại Hải Phòng
Giới tính Nam
Email chaugiang.hp@hn.vnn.vn
Địa chỉ 2 Phạm Minh Đức, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Cơ quan công tác Giám đốc Cty Châu Giang.
Địa chỉ cơ quan 2 Phạm Minh Đức, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Điện thoại cơ quan 031.3551605
Điện thoại nhà
Di động 0913244030
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có