Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Trọng
Năm sinh 1947
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email trong1947@yahoo.com
Địa chỉ Pg 504 Tập thể C2, Vũ Ngọc Phan, Hà Nội
Cơ quan công tác PGĐ Trung tâm hỗ trợ KHCN Doanh nghiệp vừa và nhỏ ( SME-AC).
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0904146530
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có