Tin mới
Họ tên Trần Văn Yên
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email tvyen.fop@vietnamair.com.vn
Địa chỉ Số 5,1/24/97 Văn Cao,Ba Đình,Hà Nội.
Cơ quan công tác Giảng viên Đại học Tổng hợp, Đại học Thành đô Hà Nội.
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 04.38731485
Di động 0916393886
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1967
Năm kết thúc 1973
Tại cơ quan / trường UK
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Toán tin học
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có