Tin mới
Họ tên Lê Thị Ngọc Quỳnh
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Cục bảo vệ thực vật
Địa chỉ cơ quan 189B Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có