Tin mới
Họ tên Đỗ Thế Quyền
Năm sinh 1955
Chức vụ Giám đốc
Giới tính Nam
Email Quyen.dothe@wanadoo.fr
Địa chỉ 40 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cơ quan công tác Frando Co., Ltd
Địa chỉ cơ quan Paris, France
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 01234856393
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1972
Năm kết thúc 1979
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Điện kỹ thuật
Thuộc chi hội
Thông tin thêm Hội viên CLB Bohemia
Đã có thẻ hội viên
Chưa có