Tin mới
Họ tên Nguyễn Minh Xuân
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 8A Thanh Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ quan công tác Học viện không quân
Địa chỉ cơ quan 54C đường Trường Chinh, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 3835149 ???
Điện thoại nhà 35650323
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1970
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường VAAZ
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Máy bay
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có