Tin mới
Họ tên Đặng Đình Phước
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 40 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Cơ quan công tác Bộ ngoại giao
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38431041
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1967
Năm kết thúc 1969
Tại cơ quan / trường CKD Praha
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Cán sự đoàn tại TK
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có