Tin mới
Họ tên NguyễnThị Phượng
Năm sinh 1945
Chức vụ Phó chủ nhiệm bộ môn sinh lý, sinh hóa chất lượng nông sản
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ TT trường Cao đẳng LĐXH, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
Cơ quan công tác Viện KHKT NN Việt Nam
Địa chỉ cơ quan Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 38612127
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1987
Năm kết thúc 1993
Tại cơ quan / trường Đại học Nông nghiệp
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Sinh lý, sinh hóa TV
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có