Tin mới
Họ tên Nguyễn Đình Sản
Năm sinh 1945
Chức vụ Phó Giám đốc
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 8B ngõ 7 Ao Sen, Hà Đông, HN
Cơ quan công tác XN đá Granito Hà Nội
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan 3893452
Điện thoại nhà 38546104
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Xây dựng
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có