Tin mới
Họ tên Võ Kim Yến
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ C4B nhà 8 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
Cơ quan công tác Viện hóa học
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38522220
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1972
Tại cơ quan / trường CSAV (Viện hàn lâm khoa học TK)
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Hóa
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có