Tin mới
Họ tên Ông Vũ Thịnh
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ P319 C3, Kim Liên, Đống Đa, HN
Cơ quan công tác Tổng Cty xây dựng Thăng Long
Địa chỉ cơ quan Láng Trung, Đống Đa, HN
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 35760821
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1989
Năm kết thúc 1992
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có