Tin mới
Họ tên Nguyễn Thị Thu
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ P8 nhà B7 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, HN
Cơ quan công tác TT TCĐLCL
Địa chỉ cơ quan Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, HN
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38574665
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1965
Năm kết thúc 1972
Tại cơ quan / trường VSCHT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Hóa
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có