Tin mới
Họ tên Vũ Thị Tính
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ G1 tổ 31 Đại Yên, ..., Hà Nội
Cơ quan công tác Bộ ngoại giao
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan 38458201 ?
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường UK
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Văn
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có