Tin mới
Họ tên Dương Quốc Trọng, PTS.
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Ban khoa giáo trung ương
Địa chỉ cơ quan 7 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, HN
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38213170
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1986
Năm kết thúc 1990
Tại cơ quan / trường Đại học tổng hợp
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Sản
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có