Tin mới
Họ tên Nguyễn Diệp Tuấn
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ A6/5B Thành Công, Ba Đình, HN
Cơ quan công tác Đại sứ quán Séc tại Việt Nam
Địa chỉ cơ quan 13 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1965
Năm kết thúc 1970
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có