Tin mới
Họ tên Trần Thị Đức
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Viện vật lý ứng dụng, Viện KHVN
Địa chỉ cơ quan Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, HN
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 37543551
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường UK
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Vật lý
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có