Tin mới
Họ tên Chu Hoàng Ngọc Ánh
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên Ban Thư ký
Giới tính Nữ
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc, Đại học Ngoại thương, Hà Nội.
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1
Năm kết thúc 1
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có