Tin mới
Họ tên Lê Thị Duy Hạnh
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên Ban Thư ký
Giới tính Nữ
Email hanh.ltd.hdo.gad@pru.ga.com.vn
Địa chỉ Số 22, Biệt thự 2, Bắc Linh Đàm.
Cơ quan công tác Giám đốc Văn phòng Du lịch Prudential Hà Đông
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0912118639
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1
Năm kết thúc 1
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có