Tin mới
Họ tên Đặng Hoàng An
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email andh@evn.com.vn
Địa chỉ
Cơ quan công tác Phó Tổng Giám đốc Tập doàn Điện lực Việt Nam
Địa chỉ cơ quan 18, Trần Nguyên Hãn, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0913215647
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1
Năm kết thúc 1
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có