Tin mới
Họ tên Đặng Hoàng An
Năm sinh 0000
Chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương - Ủy viên
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Bộ Công Thương
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0913215647
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1
Năm kết thúc 1
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có