Tin mới
Họ tên Trần Mạnh Chung
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email tranmanhchung@otoxemay.vn
Địa chỉ
Cơ quan công tác Phó Tổng biên tập tạp chí Ô tô - Xe máy
Địa chỉ cơ quan 48, Nghi Tàm, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0913512196-098360351
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1
Năm kết thúc 1
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có