Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Dũng
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email nvdung@dut.udn.vn
Địa chỉ
Cơ quan công tác Chủ nhiệm khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ cơ quan 32 đường Thanh Duyên, phường Thanh Bình, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0989077484
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1
Năm kết thúc 1
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Đà Nẵng
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có