Tin mới
Họ tên Phan Thanh Giang
Năm sinh 1961
Chức vụ Ủy viên
Giới tính Nam
Email ptg1961@yahoo.com
Địa chỉ 53 Quang Trung, Hà Nội
Cơ quan công tác Giám đốc khu vực Tập đoàn CFE
Địa chỉ cơ quan 53 Quang Trung, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0979956162
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1
Năm kết thúc 1
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có