Tin mới
Họ tên Đỗ Văn Khởi
Năm sinh 0000
Chức vụ Ủy viên - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc tỉnh Vĩnh Phúc
Giới tính Nam
Email khoiabk@gmail.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc tỉnh Vĩnh Phúc; Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Phúc
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0988164052
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1
Năm kết thúc 1
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Vĩnh Phúc
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có